Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-06-16 11:13:26

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-07 14:29
MAJ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.44.202
1 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych oraz podm  więcej >
2021-06-16 11:12:13

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-16 09:40
MARZEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.31.
2021 w sprawie powołania Komisji gminnej do spraw
szacowania strat powstałych w wyniku   więcej >
2021-06-15 15:31:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Tablica ogłoszeń

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 09:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o
wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o śr  więcej >
2021-06-15 15:01:31

Dodanie informacji do działu:
kierownik urzędu

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 15:01
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.21
.2021 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i
wydatków dla Urzędu Gmi  więcej >
2021-06-15 14:51:34

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-01 14:54
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.5
8.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert złożonych w otwartych ko  więcej >
2021-06-15 10:58:14

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 10:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr
4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycj  więcej >
2021-06-15 10:47:57

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-01 14:54
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.5
8.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert złożonych w otwartych ko  więcej >
2021-06-15 10:44:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 10:42
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wójt Gminy
Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż następującej nieruch  więcej >
2021-06-15 10:42:40

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 10:42
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wójt Gminy
Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż następującej nieruch  więcej >
2021-06-15 09:30:27

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-15 09:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o
wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o śr  więcej >
2021-06-15 09:23:03

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-01 14:54
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.5
8.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert złożonych w otwartych ko  więcej >
2021-06-14 15:20:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:00
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenie
Postępowania14.06.2021r. Składania Ofert16.07.2021r.
godz. 11:00 Otwarcia Ofert16.07.2021r. godz.
12:00    więcej >
2021-06-14 15:19:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:00
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenie
Postepowania14.06.2021r. Składania Ofert16.07.2021r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert16.07.2021r. godz. 12:00    więcej >
2021-06-14 15:07:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:00
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenie
Postepowania14.06.2021r. Składania Ofert16.07.2021r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert16.07.2021r. godz. 12:00    więcej >
2021-06-14 15:05:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:00
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenie
Postepowania14.06.2021r. Składania Ofert16.07.2021r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert16.07.2021r. godz. 12:00    więcej >
2021-06-14 14:00:18

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2021-06-14 14:00
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenie
Postepowania14.06.2021r. Składania Ofert16.07.2021r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert16.07.2021r. godz. 12:00    więcej >
2021-06-11 14:48:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Oferty Pracy

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-26 15:23
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły
naboru Kwestionariusz osobowy dla osób
ubiegaj±cych się o zatrudnien  więcej >
2021-06-11 14:46:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Oferty Pracy

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-26 15:23
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły
naboru Kwestionariusz osobowy dla osób
ubiegaj±cych się o zatrudnien  więcej >
2021-06-11 08:33:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamknięte

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-21 13:12
Budowa oświetlenia ulicznego
DATY Ogłoszenie
Postępowania21.05.2021r. Składanie Ofert07.06.2021r.
godz. 11:00 Otwarcie Ofert07.06.2021r. godz.
12:00    więcej >
2021-06-10 15:53:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-26 15:10
Wykonanie nawierzchni poliuret
DATY Ogłoszenie
Postępowania26.05.2021r. Składanie Ofert10.06.2021r.
godz. 10:00 Otwarcie Ofert10.06.2021r. godz.
11:00    więcej >

Pokazano 1 - 20 z 16520
następne >     100>>     300>>