Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencja zabytków strona główna 

Ewidencja zabytków
 
Zarządzenie Wójta Gminy Klembów w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Klembów

 

TYTUŁ POBIERZ
Zarządzenie nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 13:35:56 Informację zaktualizowano 2021-01-26 14:03:59, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
Ewidencja Zabytków Gminy Klembów

 

TYTUŁ POBIERZ
1. Kościół w Klembowie Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
2. Cmentarz w Klembowie Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
3. Dom w Kruszu Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
4. Aleja Dębowa w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
5. Kapliczka w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
6. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
7. Kapliczka w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
8. Dworek w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
9. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
10. Kapliczka w Rasztowie Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
11. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
12. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
13. Willa Romanówka w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
14. Willa Wesołówka w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
15. Figura Matki Bożej w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
16. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
17. Dom Lipszyców w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
18. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
19. Willa Klementynka w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
20. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
21. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
22. Dom w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
23. Park przy pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
24. Palac Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
25. Figura Matki Bożej w Ostrówku Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
26. Kapliczka w Michałowie Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
27. Kapliczka w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
28. Park w Lipce Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
29. Willa Szczęsnówek Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 13:36:58 Informację zaktualizowano 2021-01-26 18:24:21, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
Ewidencja stanowisk archeologicznych Gminy Klembów

 

TYTUŁ POBIERZ
Ewidencja stanowisk archeologicznych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 18:36:51, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku