Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
° Przetarg nieograniczony (procedura unijna)
° Tryb podstawowy (procedura krajowa)
- Aktualne
- Zamknięte
- Z wybraną ofertą
- Zakończone
- Zamówienia z wolnej ręki
° Archiwum
° Rejestr zamówień
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto > Tryb podstawowy (procedura krajowa) > Zakończone strona główna 
„Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych”
2021-08-16 15:27:14
DATY Ogłoszenie Postępowania16.08.2021r. Składanie Ofert30.08.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert30.08.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów
2021-08-10 13:48:15
DATY Ogłoszenie Postępowania10.08.2021r. Składanie Ofert24.08.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert24.08.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Klembów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych”
2021-08-09 16:54:34
DATY Ogłoszenie Postępowania09.08.2021r. Składanie Ofert23.08.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert23.08.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) – w ramach projektu Senior+”
2021-07-21 15:20:38
DATY Ogłoszenie Postępowania21.07.2021r. Składanie Ofert04.08.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert04.08.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Klembów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych”
2021-05-26 15:10:52
DATY Ogłoszenie Postępowania26.05.2021r. Składanie Ofert10.06.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert10.06.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów
2021-05-21 13:12:23
DATY Ogłoszenie Postępowania21.05.2021r. Składanie Ofert07.06.2021r. godz. 11:00 Otwarcie Ofert07.06.2021r. godz. 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej
2021-05-12 14:02:23
DATY Ogłoszenie Postępowania12.05.2021r. Składanie Ofert27.05.2021r. godz. 11:00 Otwarcie Ofert27.05.2021r. godz. 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów
2021-05-12 12:06:58
DATY Ogłoszenie Postępowania12.05.2021r. Składanie Ofert27.05.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert27.05.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych
2021-04-29 15:27:30
DATY Ogłoszenie Postępowania29.04.2021r. Składanie Ofert21.05.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert21.05.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Budowa dróg gminnych w zakresie 4 zadań
2021-03-15 16:34:05
DATY Ogłoszenie Postępowania15.03.2021r. Składanie Ofert30.03.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert30.03.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule
2021-02-16 13:37:42
DATY Ogłoszenie Postępowania16.02.2021r. Składanie Ofert03.03.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert03.03.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowy Kraszew
2021-02-11 15:53:44
DATY Ogłoszenie Postępowania11.02.2021r. Składanie Ofert26.02.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert26.02.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Sp  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek (II etap)
2021-02-11 15:25:54
DATY Ogłoszenie Postępowania11.02.2021r. Składanie Ofert26.02.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert26.02.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)
2021-01-26 15:46:07
DATY Ogłoszenie Postępowania26.01.2021r. Składanie Ofert17.02.2021r. godz. 10:00 Otwarcie Ofert17.02.2021r. godz. 11:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Tr  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14