Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
OObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji (pozwolenia wodnoprawnego).
2021-10-15 10:57:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji (pozwolenia wodnoprawnego).     ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021 znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 280/3
2021-10-14 14:30:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021 znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 października 2021 o wydaniu postawienia znak: 6831.42.2021 w sprawie o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 696 położona w miejscowości Stary Kraszew, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-10-14 11:51:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 października 2021 o wydaniu postawienia znak: 6831.42.2021 w sprawie o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji grunt&oa  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, decyzji Nr 32pz/2021 znak: WAB.6740.14.26.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”.
2021-10-13 11:25:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, decyzji Nr 32pz/2021 znak: WAB.67  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021 znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 280/3, o powierzchni 0,0060 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów
2021-10-12 09:58:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021 znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8 października 2021 o wydaniu decyzji znak: 6831.26.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233 położona w miejscowości Klembów, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-10-08 13:13:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8 października 2021 o wydaniu decyzji znak: 6831.26.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntó  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie" dla działek położonych na terenie gminy Klembów, o nr ew.: 447 obręb Rasztów, o nr ew.: 271, 639 obręb Kraszew Stary
2021-10-08 13:09:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologi  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 0016 - Wola Rasztowska Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-10-08 09:21:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 00  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 - Stary Kraszew Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 42, 45 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-10-08 09:21:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 -  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0008 - Lipka Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-10-08 09:20:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb   ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Klembów, oznaczonych w ewidencji gruntów: - obręb 0017 RSP Rasztów, jako działka nr 3 o pow. 0,7107 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów, - obręb 0003 Klembów, jako działka nr 272 o pow. 2,4007 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów, - obręb 0008 Lipka, jako działka nr 1224 o pow. 1,1513 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów, - obręb 0008 Lipka, jako działka nr 1225 o pow. 0,7243 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów
2021-09-28 15:16:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Klembów, oznaczonych w ewidencji gruntów: - obręb 0004 Kraszew Nowy, jako działka nr 91 o pow. 1,52 ha, zajęta w dniu 31.12.1998r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin), - obręb 0006 Kraszew Stary, jako działka nr 1114 o pow. 1,34 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin), - obręb 0010 Pasek, jako działki: nr 315 o pow. 1,31 ha, nr 441/8 o pow. 0,0034 ha oraz nr 441/10 o pow. 0,0076 ha zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin), - obręb 0001 Dobczyn, jako działki nr 364 o pow. 1,5180 ha, nr 517 o pow. 0,1129 ha oraz nr 758 o pow. 0,3764 ha, zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin).
2021-09-28 15:14:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19. Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1) - Wola Rasztowska, gm. Klembów, woj. Mazowieckie
2021-09-24 09:15:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19. Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 42, 45 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1) - Stary Kraszew, gm. Klembów, woj. Mazowieckie
2021-09-24 09:14:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19. Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1) - Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie
2021-09-24 09:12:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F.   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA
2021-09-24 09:06:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233 położona w miejscowości Klembów, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-09-23 13:42:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 o wydaniu postanowienia nr 6525.1.2021 Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania opinii o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie"
2021-09-23 11:34:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 o wydaniu postanowienia nr 6525.1.2021 Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania opinii o zatwierdzenie "Projektu robót  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemena na części dz. ew. nr. 555/2 z poszerzeniem pasa drogowego od północnej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 489/7, 490, 492, 493, 494/3, 495/3, 496/4, 497/6, 498/2, 499/3, 500/6, 501/5, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 i 515/5 oraz od południowej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583 i 584 w miejscowości Tuł.
2021-09-22 11:01:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemen  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - obszar A. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzywica w gminie Klembów (granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 września 2021 r. do 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu.
2021-09-22 10:32:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - obszar A. Zaw  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 113
następne