Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.07.2021 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, tj. decyzji nr 411/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie, z dnia 23.12.2019 r., znak WA.ZUZ.2.421.400.2019.EW, dotyczącej likwidacji i wykonania urządzeń wodnych na terenie działek nr ew. 944/13, 944/18, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2021-07-23 13:56:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.07.2021 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wygaszenia poz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew 15/14086” składającą się z: ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], ? 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7).
2021-07-23 13:51:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19.
2021-07-21 11:35:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymir  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lipca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński”
2021-07-15 12:42:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lipca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „rozbudowa drogi gminn  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 277/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 49 m2
2021-07-07 10:21:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością G  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew 15/14086” składającą się z: - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], - 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7),
2021-07-06 10:46:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na b  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na działkach ew. nr 1014/2, 1016/2, 1018/2, 1020/2, 1022/1, 994/2 i na części działki ew. nr 994/3 w obrębie 0003 Klembów oraz działki ew. nr 60/1, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 59/2 i na części działek ew. nr 49/2, 50/2 i 159 w obrębie 0011 Pieńki, gm. Klembów.
2021-07-05 13:58:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pole  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 19pz/2021 znak: WAB.6740.14.15.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Koczorowskiej do ulicy Warszawskiej, gm. Klembów”.
2021-07-05 09:54:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 19pz/2021 znak: WAB.6740.14  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika PPH Rarytas Marcin Nasiłowski, Czarna, zmieniony pismem z dnia 02.06.2021 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:03:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika Pana Marcina Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPH Rarytas Marcin Nasiłowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:03:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika Pana Marcina Nasiłowskiego prowadzącego działalność gos  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia, na wniosek osoby fizycznej, działającej w imieniu INTERFIBER Sp. z o.o., ul. Wołomińska 15, 05-205 Lipka, gm. Klembów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:02:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia, na wniosek osoby fizycznej, działającej w imieniu INTERFIBER Sp. z o.o., ul. Wołomińska 15, 05-205 Lipka, gm. Klembów, postępo  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 20.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.26.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecie w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”.
2021-06-28 11:20:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 20.05.2021 r. postępowania administracyjne  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Klembów, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecie w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą".
2021-06-24 13:03:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Klembów, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod n  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-21 14:03:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na części działek ew. nr 444 i 1342 w obrębie 0003 Klembów i części działki ew. nr 1223 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów.
2021-06-15 10:58:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kan  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nieruchomość niezabudowana Ostrówek ul. Leśna
2021-06-15 10:42:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wójt Gminy Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nieruchomość niezabudowana Ostrówek ul. Leśna      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.
2021-06-15 09:30:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów   ...więcej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemena na części dz. ew. nr. 555/2 z poszerzeniem pasa drogowego od północnej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 489/7, 490, 492, 493, 494/3, 495/3, 496/4, 497/6, 498/2, 499/3, 500/6, 501/5, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 i 515/5 oraz od południowej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583 i 584 w miejscowości Tuł.
2021-06-07 15:53:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Nieme  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 370/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 19 m2
2021-06-07 12:21:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 516/1 obrębu 0001, Dobczyn, gmina Klembów, o powierzchni 68 m2
2021-06-07 12:18:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 66
następne