Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Fundusz sołecki > 2021 strona główna 

2021
Wysokość środków przypadająca Sołectwom w
ramach funduszu sołeckiego na 2021 
LP TYTUŁ POBIERZ
1 Środki funduszu sołeckiego przypadające na poszczególne jednostki pomocnicze (sołectwa) Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Dobczyn w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
3 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Karolew w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
4 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Klembów w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
5 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Krusze w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
6 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Krzywica w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
7 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Lipka w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
8 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Michałów w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
9 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Nowy Kraszew w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
10 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Ostrówek w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
11 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Pasek w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
12 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Pieńki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
13 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Rasztów w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
14 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Roszczep w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
15 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Sitki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
16 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Stary Kraszew w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
17 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Tuł w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
18 Wysokość środków przypadająca Sołectwu Wola Rasztowska w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 14:51:12 Informację zaktualizowano 2020-08-10 14:51:48, wprowadzający: Grzegorz Adamski
Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego 
LP TYTUŁ POBIERZ
1 Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego - wzór Naciśnij aby pobrać
2 Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu - wzór Naciśnij aby pobrać
 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 14:54:14, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku