Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
UCHWAŁY

 

LP NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 XXI/242/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby po>
2 II.8.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Naciśnij aby po>
3 X.122.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Naciśnij aby po>
4 XIV.138.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby po>
5 XXI/241/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby po>
6 XI.138.2019 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógh Naciśnij aby po>
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 09:43:22 Informację zaktualizowano 2020-01-28 10:50:04, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH - aktualne po 01 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy dostępnych popniżej.


WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 09:54:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 09:58:29, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH - aktualne do 01 lipca 2019 roku

 

LP NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
2 1a Podatek rolny - wkładka Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
3 1b Podatek leśny - wkładka Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
4 1c Dane identyfikacyjne Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
5 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
6 3 Deklaracja na podatek rolny Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
7 4 Deklaracja na podatek leśny Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 09:46:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 09:44:08, wprowadzający: Jarosław Przybysz
wersja do druku