Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > 2020 strona główna 
ZP.152.2.2020 - Petycja w sprawie zamontowania progów zwalniających w projekcie wykonawczym budowy dróg: Słonecznej, Cichej oraz Leśnej.
2020-08-13 13:06:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ ZP.152.2.2020 - Petycja w sprawie zamontowania progów zwalniających w projekcie wykonawczym budowy dróg: Słonecznej, Cichej oraz Leśnej. Zawiadomienie Informacja o sposobie roz  ...więcej

ZP.152.1.2020 - Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
2020-04-22 17:54:25
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ ZP.152.1.2020 - Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Zawiadomienie Informacja o sposobie rozpatrzenia -  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2