Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
° 2020
° 2019
° 2013
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Emisja obligacji > 2020 strona główna 

2020
 
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XI.128.2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII.90.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Naciśnij aby pobrać
XI.129.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020 Naciśnij aby pobrać
XI.130.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 11:40:38, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
SO.Wa.0021.395.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2020-2028. Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.396.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na 2020 rok.
Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.64.2020 w wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów. Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.65.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2020 Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 11:41:48 Informację zaktualizowano 2020-03-18 12:51:15, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
SPRAWOZDANIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2019 sprawozdanie za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2020 sprawozdanie za I kwartał 2020 rok Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 11:46:29 Informację zaktualizowano 2020-05-12 12:01:42, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku