Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
° 2020
- Postępowania
- Rejestr spraw
° 2019
° 2018
° Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
° Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (klauzula RODO)
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja Publiczna > 2020 > Postępowania strona główna 
ZP.1431.139.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia sprawozdań przekazywanych do GUS – OS-3, OS-5, M-06, RRW-2.
2020-09-23 11:29:54
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.139.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia sprawozdań przekazywanych do GUS – OS-3, OS-5, M-06, RRW-2. Informacja o sposobie rozpatrzenia - cz.1 Informacja o sposobie rozpatrzenia - cz.2   ...więcej

ZP.1431.137.2020 - Wniosek dotyczy: informacji w sprawie posiadania przez Gminę działek o nr ewid. […] w Woli Rasztowskiej
2020-09-22 11:23:14
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.137.2020 - Wniosek dotyczy: informacji w sprawie posiadania przez Gminę działek o nr ewid. […] w Woli Rasztowskiej Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.134.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o całkowitym koszcie realizacji zadania przewidzianego ustawą (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne).
2020-09-22 11:03:41
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.134.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o całkowitym koszcie realizacji zadania przewidzianego ustawą (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne). Informacja o sposobie rozp  ...więcej

ZP.1431.136.2020 - Wniosek dotyczy: informacji w sprawie podziału nieruchomości […] gm. Klembów
2020-09-18 14:46:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.136.2020 - Wniosek dotyczy: informacji w sprawie podziału nieruchomości […] gm. Klembów Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.135.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-09-17 09:11:19
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.135.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.133.2020 - Wniosek dotyczy: ankieta do wypełnienia
2020-09-16 15:05:52
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.133.2020 - Wniosek dotyczy: ankieta do wypełnienia Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.132.2020 - Wniosek dotyczy: ankieta do wypełnienia
2020-09-16 15:04:52
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.132.2020 - Wniosek dotyczy: ankieta do wypełnienia Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.128.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-09-16 15:03:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.128.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.127.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-09-16 15:02:50
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.127.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.126.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-09-16 14:59:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.126.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.125.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-09-16 14:52:40
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.125.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.131.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o pomnikach upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku na obszarze Gminy Klembów
2020-09-09 09:52:56
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.131.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o pomnikach upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku na obszarze Gminy Klembów Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.124.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-08-20 11:18:07
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.124.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.123.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-08-20 11:17:07
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.123.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.122.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach
2020-08-20 11:15:53
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.122.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy ze schroniskiem w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.121.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy
2020-08-20 11:14:39
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.121.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.120.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia kopii załączników do wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020
2020-08-14 13:55:21
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.120.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia kopii załączników do wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Informacja o sposobie rozpatrzenia   ...więcej

ZP.1431.119.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia kopii załączników do wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020
2020-08-14 13:52:35
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.119.2020 - Wniosek dotyczy: udostępnienia kopii załączników do wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Informacja o sposobie rozpatrzenia   ...więcej

ZP.1431.118.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o procesie emisji obligacji przez Gminę Klembów w 2019r.
2020-08-13 15:57:40
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.118.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o procesie emisji obligacji przez Gminę Klembów w 2019r. Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.117.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o budżecie obywatelskim
2020-08-13 15:11:16
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.117.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o budżecie obywatelskim Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 133
następne