Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
° 2020
° 2019
° 2013
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Emisja obligacji > 2019 strona główna 

2019
 
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KLEMBÓW

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Ogłoszenie o pisemnym konkursie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów wraz ze specyfikacją warunków konkursu Naciśnij aby pobrać
2 Formularz oferty cenowej Naciśnij aby pobrać
3 Oświadczenie oferenta Naciśnij aby pobrać
4 Odpowiedzi na zapytania Naciśnij aby pobrać
5 Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert Naciśnij aby pobrać
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Naciśnij aby pobrać
 UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXX.371.2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXX.372.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
III.26.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VII.85.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
VII.86.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VII.90.2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - wyciąg protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Klembów odbytej w dniu 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
 ZARZĄDZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.25.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.21.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.51.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta i gwaranta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.60.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.61.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.138.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2019 Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.136.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok Naciśnij aby pobrac
 SPRAWOZDANIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2016 sprawozdanie za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2017 sprawozdanie za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2018 sprawozdanie za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2019 sprawozdanie za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
 INNE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Naciśnij aby pobrać
2 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 15:10:57 Informację zaktualizowano 2019-07-26 09:52:56, wprowadzający: Jarosław Przybysz
wersja do druku