Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
° Urząd Gminy
° Gmina Klembów
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe > Gmina Klembów strona główna 

Gmina Klembów
 
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:02:16 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:32:12, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 09:40:57 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:32:06, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku