Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Gaz Media Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 4, 05-200 Wołomin reprezentowaną przez Panią Agatę Poślada w dniu 18 stycznia została wydania decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 211, 232/24 oraz na całej działce ew. nr 232/1 w obrębie 0005 Krusze.
2019-01-21 09:59:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Gaz Media Sp. z o.o. ul. Piłsu  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki ew. nr 663 w miejscowości Michałów, gm. Klembów.
2019-01-17 10:37:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegaj  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - sieć oświetlenia na części działek ew. nr 488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2019-01-15 08:52:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o us  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn na dz. ew. nr 1341, 442/7, 1342 i 444 w obrębie 0003 Klembów oraz na dz. ew. nr 1223 i 1207 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów.
2019-01-14 09:23:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów
2019-01-07 09:22:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwz  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5