Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń > 2019 strona główna 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 17 grudnia 2019 r. znak WOOŚ-II.420.461.2018.DF.16 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ; ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-12-24 09:03:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 17 grudnia 2019 r. znak WOOŚ-II.420.461.2018.DF.16 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński dz.nr ewid: 1214, 416/1, 417, 419, 426, 428, 430/1, 431/1, 432, 434, 418, 435, 439, 441, 442/1, 443, 444, 455/6, 456, 468/2, 468/1, 468/4, 475/1, 478/1, 492/3, 448/1, 452/1, 468/8, 468/9, 453/1, 1225, 350/2,16/7, 1, 7, 16/8, 102, 1172, 135/1, 1211, 1212, 1213, 1225, 350/2, 16/5, 16/6, 16/2, 136, 153/5, 165, 170/2, 1210, 170/1, 154/7, 154/10, 155 16/3, 16/2, 178, 180/27, 181, 182/6, 184, 185/4, 188, 195, 196/2, 171/1, 185/2, 185/1, 196/1, 201/2, 1216/2.
2019-12-19 19:11:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gm  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-18 12:55:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-12-18 12:52:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.   ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 lutego 2019 r., nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów"
2019-12-11 15:43:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-10 15:26:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-10 15:25:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5”
2019-12-10 12:53:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klembów z dnia 31.12.2015 roku nr 9/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-12-09 13:36:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klemb&  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.
2019-12-06 13:39:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.     ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej
2019-12-04 10:13:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-29 14:09:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.
2019-11-27 10:02:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza ag  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-11-21 09:07:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów, gm. Klembów".
2019-11-14 09:10:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-11-07 15:54:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej uli  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie".
2019-11-06 12:01:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istnieją  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-06 11:59:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-04 10:29:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez  PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   &nb  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-10-23 11:22:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 99
następne