Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2018 strona główna 
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
2018-10-18 12:05:00
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych      ...więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2018-10-03 15:48:00
LP TYTUŁ POBIERZ 1 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dz  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-02 12:21:58
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 paździe  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-01 11:06:20
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 paździ  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-01 11:04:42
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 październik  ...więcej

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-28 12:55:38
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzon  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Klembów bez głosowania w okręgach wyborczym nr 1 i 14
2018-09-26 16:57:09
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Klembów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 2 Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-18 15:54:45
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowani  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
2018-09-18 11:04:48
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych      ...więcej

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-09-18 11:04:25
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie      ...więcej

Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego
2018-09-12 10:14:14
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłos  ...więcej

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-09-12 08:08:51
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie      ...więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-11 12:55:32
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mi  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
2018-09-11 12:54:45
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.  ...więcej

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
2018-09-11 12:40:27
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców      ...więcej

Wyborco! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!
2018-09-03 10:27:09
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wyborco! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!      ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-03 09:32:14
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wybor  ...więcej

Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-28 15:33:07
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wybor  ...więcej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-28 15:30:03
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-08-27 16:10:13
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej s  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne