Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku odm pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1=162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulica Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński”.
2018-08-09 15:32:21
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.20  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, powiat wołomiński"
2018-08-09 09:22:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.20  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-08-02 09:35:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowiec  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów
2018-08-01 14:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów Projekt planu zagospodarowania przestrzennego cz  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej o dł. L=861,0m w Klembowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński"
2018-07-19 13:49:31
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej o dł. L=861,0m w Klembowie wraz z infrastrukturą  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wspólnot wsi Tuł, Krusze, Dobczyn, Roszczep, Krzywica
2018-07-16 11:43:50
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty wsi Tuł 2 Zawiadomienie Starosty Woł  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 24pz/2018 znak WAB.6740.14.22.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych, tj.: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do pikietażu 0+246,00 oraz rozbudowa ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński
2018-07-05 15:25:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 24pz/2018 znak WAB.6740.14.22.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wyko  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.16.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Michałowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426,80 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-07-05 15:25:48
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.16.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na real  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnot wsi Tuł, Krusze, Dobczyn, Roszczep, Krzywica
2018-07-03 10:32:39
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty wsi Tuł 2 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania admin  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 18 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-22 06:31:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 18 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 22 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.25.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek,gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-22 06:30:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 22 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii kablowo napowietrznej 110kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn
2018-06-13 14:59:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa l  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.15.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-07 14:33:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwiet  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skorygowanego i uzupełnionego w dniu 15.05.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.13.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o dł. L= 861,00 m w Klembowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skoryg  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.22.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych tj. ul. Słonecznej, ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do pikietażu 0+246,00 oraz rozbudowa ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administ  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-04-12 17:01:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.  ...więcej

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów
2018-04-12 08:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.14.67.2017, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-03-15 10:18:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.72.2017 o wydanie decyzji o na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-02-15 11:04:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.6740.14.60.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ulic. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów"
2018-02-15 11:03:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.674  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne