Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Wybory
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Adresowa Mapa Gminy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-04-12 17:01:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.  ...więcej

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów
2018-04-12 08:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.14.67.2017, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-03-15 10:18:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.72.2017 o wydanie decyzji o na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-02-15 11:04:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.6740.14.60.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ulic. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów"
2018-02-15 11:03:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.674  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.67.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminne ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ul. Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-01-25 12:50:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.67.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi g  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie geodezyjnym Lipka w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Przedmiotowego podziału dokonuje się w celu wydzielenia działki pod drogę gminną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-01-12 10:27:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie g  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej
2018-01-04 11:46:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zmiany decyzji Nr 13/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. znak GOŚ.6733.3.2017 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ? 40 PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2018-01-04 11:16:46
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zmiany decyzji Nr 13/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. znak GOŚ.6733.3.2017 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gmi  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9