Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Fundusz sołecki > 2018 strona główna 

2018
 
LP TYTUŁ POBIERZ
1 Wysokość środków przypadająca Sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2018 - Zestawienie zbiorcze Naciśnij aby pobrać
 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 15:55:06, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
LP TYTUŁ POBIERZ
1 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 Naciśnij aby pobrać
 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 11:58:09, wprowadzający: Jarosław Przybysz
Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego 
LP TYTUŁ POBIERZ
1 Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego - wzór Naciśnij aby pobrać
2 Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu - wzór Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 10:02:24 Informację zaktualizowano 2018-09-05 10:02:47, wprowadzający: Jarosław Przybysz
wersja do druku