Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Wybory
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Adresowa Mapa Gminy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy? 40PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2017-10-06 08:43:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w obrębie 0014 Sitki
2017-10-06 08:39:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego ka  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-09-29 13:08:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   ...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn 22 września - 16 października 2017 r.
2017-09-21 11:54:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Treść uchwały 2 Rysunek planu 3 Prognoza - treść 4 Prognoza - mapa 5 Treść ogłoszenia      ...więcej

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże
2017-09-18 15:08:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże      ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2017-09-13 09:00:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczącej się   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-09-08 09:49:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ40PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2017-08-29 14:47:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięw  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 390/1 i 1201 z obrębu 0008, Lipka, położone w miejscowości Ostrówek
2017-08-24 14:37:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 390/1 i 1201 z obrębu 0008, Lipka, położone w miejscowości Ostr&  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów"
2017-08-23 08:35:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodn  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w obrębie 0014 Sitki, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2017-08-22 10:12:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięw  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów
2017-08-09 08:23:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów
2017-08-09 08:23:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie ponownej opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-08-08 13:50:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie ponownej opinii w sprawie obowiązku przepr  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej
2017-07-28 14:35:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów”
2017-07-21 12:56:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zawiadomienia o nowym terminie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-07-13 13:06:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zawiadomienia o nowym terminie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu przez Starostę Wołomińskiego decyzji NR 503/17 z dnia 26 maja 2017 r., znak: WOŚ.6341.88.2017, stwierdzającej wygaśniecie decyzji Starosty Wołomińskiego nr 402/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., znak WOŚ.6341.13.2011 dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego.
2017-06-14 14:51:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu przez Starostę Wołomińskiego decyzji NR 503/17 z dnia 26 maja 2017 r., znak: WOŚ.6341.88.2017, stwierdzającej wygaśniecie decyzji Starosty Wołomińskiego  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 8 maja 2017 r. Gminy Klembów, reprezentowanej przez Pana Pawła Dziedziskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80.
2017-06-14 08:51:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 8 maja 2017 r. Gminy Klembów, reprezentowanej prz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) dla Gminy Klembów, na terenie części działki ew. nr 407/3 w obrębie 0003 Klembów jednostka ewidencyjna Klembów, z dojazdem od ul. Miłej drogą wewnętrzną składającą się z działek ew. nr 419/6, 419/4, 1320/1, 1321/2, 407/4, 419/9 i po terenie działki ew. nr 407/3.
2017-06-13 12:37:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów kom  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne