Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
° Zadania komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 
KOMISJA REWIZYJNA
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Dorota Marcinkowska przewodniczący komisji 503 077 401
dorota.marcinkowska@op.pl
2 Adam Ćwiliński członek komisji 730 907 050
adamcwilinski@op.pl
3 Michał Michniewicz członek komisji 602 584 869
michalmichniewicz@wp.pl
4 Adrian Wojciech Mlonek członek komisji 534 259 859
mlonek1@op.pl
5 Marcin Szczapa członek komisji 504 742 239
szczapus@wp.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:41:19 Informację zaktualizowano 2018-12-20 10:14:39, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Budżetowa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Ewa Wioletta Chacińska przewodnicząca komisji 502 793 067
ewachacinska.dobczyn@gmail.com
2 Halina Adamska członek komisji 503 618 924
halinaadamska12@wp.pl
3 Andrzej Ryszard Ferdyn członek komisji 792 992 052
andrzej-ferdyn@wp.pl
4 Michał Michniewicz członek komisji 602 584 869
michalmichniewicz@wp.pl
5 Andrzej Zbigniew Pisarek członek komisji 514 376 535
andrzej.pisarek.r@wp.pl
6 Jadwiga Gabriela Szewczyk członek komisji 784 026 107
szewczyk11@vp.pl
7 Edyta Tlaga członek komisji 503 553 338
edyta.tlaga@onet.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:23:31 Informację zaktualizowano 2019-02-19 14:59:15, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Gospodarki Wodnej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Andrzej Piotr Górecki przewodniczący komisji 604 161 595
andrzejgorecki11@gmail.com
2 Adam Ćwiliński członek komisji 730 907 050
adamcwilinski@op.pl
3 Andrzej Ryszard Ferdyn członek komisji 792 992 052
andrzej-ferdyn@wp.pl
4 Andrzej Zbigniew Pisarek członek komisji 514 376 535
andrzej.pisarek.r@wp.pl
5 Jadwiga Gabriela Szewczyk członek komisji 784 026 107
szewczyk11@vp.pl
6 Michał Wąsik członek komisji 504 288 614
michalwasik1981@icloud.com
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:33:47 Informację zaktualizowano 2018-12-20 10:24:23, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Katarzyna Wnuk przewodnicząca komisji 509 981 190
szymbora1981@o2.pl
2 Emilia Magdalena Kamińska członek komisji 601 949 336
emilia.kaminska2805@gmail.com
3 Marcin Szczapa członek komisji 504 742 239
szczapus@wp.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:47:15 Informację zaktualizowano 2018-12-20 10:25:37, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Dorota Marcinkowska przewodnicząca komisji 503 077 401
dorota.marcinkowska@op.pl
2 Ewa Wioletta Chacińska członek komisji 502 793 067
ewachacinska.dobczyn@gmail.com
3 Andrzej Piotr Górecki członek komisji 604 161 595
andrzejgorecki11@gmail.com
4 Katarzyna Wnuk członek komisji 509 981 190
szymbora1981@o2.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:28:15 Informację zaktualizowano 2019-02-19 14:57:14, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Zadania komisji Rady Gminy . 
wersja do druku