Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
° Zadania komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 
KOMISJA REWIZYJNA
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Wojciech Śliwa przewodniczący komisji 660 961 936
2 Adam Ćwiliński członek komisji 730 907 050
adamcwilinski@op.pl
3 Grzegorz Gałązka członek komisji 507 169 976
4 Andrzej Piotr Górecki członek komisji 604 161 595
andrzej72@sferia.mail.pl
5 Zdzisław Stanisław Rasiński członek komisji 665 315 105
z.rasinski@vp.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:41:19 Informację zaktualizowano 2018-04-23 16:48:19, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Budżetowa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Jadwiga Gabriela Szewczyk przewodnicząca komisji 784 026 107
szewczyk11@vp.pl
2 Halina Adamska członek komisji 503 618 924
halinaadamska12@wp.pl
3 Stanisław Ireneusz Jachacy członek komisji 604 580 944
4 Dorota Marcinkowska członek komisji 503 077 401
dorota.marcinkowska@op.pl
5 Piotr Dariusz Zakrzewski członek komisji 789 186 963
6 Zdzisław Stanisław Rasiński członek komisji 665 147 705
z.rasinski@vp.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:23:31 Informację zaktualizowano 2015-08-26 12:29:31, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Gospodarki Wodnej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Andrzej Zbigniew Pisarek przewodniczący komisji 514 376 535
andrzej.pisarek.r@wp.pl
2 Halina Adamska członek komisji 503 618 924
halinaadamska12@wp.pl
3 Adam Ćwiliński członek komisji 730 907 050
adamcwilinski@op.pl
4 Grzegorz Gałązka członek komisji 507 169 976
ggalazka.76@wp.pl
5 Andrzej Piotr Górecki członek komisji 604 161 595
andrzej72@sferia.mail.pl
6 Stanisław Ireneusz Jachacy członek komisji 604 580 944
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:33:47 Informację zaktualizowano 2015-07-09 10:15:48, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
1 Katarzyna Wnuk przewodnicząca komisji 509 981 190
szymbora1981@o2.pl
2 Emilia Magdalena Kamińska członek komisji 601 949 336
emilia.kaminska2805@gmail.com
3 Dorota Marcinkowska członek komisji 503 077 401
dorota.marcinkowska@op.pl
4 Hanna Stańczyk członek komisji 510 146 336
hannastanczyk@o2.pl
5 Piotr Dariusz Zakrzewski członek komisji 789 186 963
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:47:15 Informację zaktualizowano 2015-01-27 09:59:57, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Zadania komisji Rady Gminy . 
wersja do druku