Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja Publiczna strona główna 

Informacja Publiczna
 

INFORMACJA PUBLICZNA

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Klembów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm. ) są udostępniane na wniosek.

W celu uzyskania informacji można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy w Klembowie
    ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
    05 - 205 Klembów
  • faxem na nr 29 777 90 85
  • na adres poczty elektronicznej Urzędu: urzad@klembow.pl

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 11:27:58, wprowadzający: Jarosław Przybysz
wersja do druku