Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Stanowisko ds. informatyki (IG) strona główna 

Stanowisko ds. informatyki (IG)
 

STANOWISKO DS. INFORMATYKI - IG

Czynny w godzinach pracy urzęduGrzegorz Adamski

Parter - pokój nr 1

Zadzwoń (29) 753-88-01 Napisz g.adamski@klembow.pl

Marcin Sawicki

Parter - pokój nr 1

Zadzwoń (29) 753-88-01 Napisz m.sawicki@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowisko ds. informatyki - IG:

 1. prowadzenie strony internetowej gminy oraz BIP,
 2. pełnienie administratora dla strony internetowej Gminy,
 3. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania sieci komputerowej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych,
 4. prowadzenie ewidencji zakupionych programów komputerowych, licencji i ich aktualizacja,
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, będącego na wyposażeniu Urzędu,
 6. administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Urzędu, w tym zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem przechowywanych danych elektronicznych,
 7. bieżąca konserwacja sieci komputerowej i drobne naprawy sprzętu,
 8. monitorowanie stanu bezpieczeństwa zbiorów informatycznych w Urzędzie (od strony sprzętowej i programowej) oraz podejmowanie działań zaradczych i interwencyjnych,
 9. wdrażanie oprogramowania,
 10. pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym,
 11. koordynacja prac związanych z wdrażaniem i realizacją projektów informatycznych realizowanych przez Gminę,
 12. archiwizowanie dokumentacji,
 13. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 15:41:46 Informację zaktualizowano 2020-02-28 11:03:06, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku