Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 strona główna 
Zbiorcze statystyki głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2015-05-26 09:03:16
Na stronie internetowej http://prezydent2015.pkw.gov.pl można zapoznać się ze zbiorczymi statystykami głosowania w I turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zbiorcze statystyki głosowania w gminie Klembów: http://prezyd  ...więcej

Zbiorcze statystyki głosowania w I turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2015-05-13 09:38:52
Na stronie internetowej http://prezydent2015.pkw.gov.pl można zapoznać się ze zbiorczymi statystykami głosowania w I turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zbiorcze statystyki głosowania w gminie Klembów: http://prezyd  ...więcej

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
2015-05-13 09:28:14
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.   ...więcej

Zarządzenia Wójta Gminy Klembów w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015-05-08 10:56:58
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Zarządzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  ...więcej

Składy obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu się
2015-04-28 13:55:23
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Klembowie 2 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ostrówku 3 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Ostrówku 4 Skład Obwodo  ...więcej

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
2015-04-21 11:29:38
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy  ...więcej

Informacje w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-21 11:22:32
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 20 kwietnia 2015r. o sporzadzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 10   ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2015-04-20 21:21:08
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Zarządzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych      ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-20 12:46:05
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.      ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 10 maja 2015 roku
2015-04-17 12:06:38
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Zarządzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 marca 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-10 14:22:54
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 marca 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Informacje w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-23 11:24:33
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesłanek w głos  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12