Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2014 strona główna 
Wyniki wyborów Wójta Gminy Klembów w ponownym głosowaniu z dnia 30 listopada 2014r.
2014-12-01 15:46:32
Wyniki wyborów Wójta Gminy Klembów w ponownym głosowaniu z dnia 30 listopada 2014r. Mathiak Rafał Marcin - Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Gminy Klembów - 2532 głosów ważnych (67,57 %) Rako  ...więcej

Protokół z wyników głosowania na Wójta Gminy Klembów i Rady Gminy Klembów
2014-11-21 15:06:02
TYTUŁ POBIERZ PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KLEMBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KLEMBÓW     ...więcej

Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-10-28 12:39:32
TYTUŁ POBIERZ Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych     ...więcej

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Klembów i kandydatach na Wójta Gminy Klembów
2014-10-28 12:36:57
TYTUŁ POBIERZ Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Klembów Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 października   ...więcej

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 września 2014 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.
2014-10-17 10:40:53
TYTUŁ POBIERZ Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 września 2014 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych , lokalach obwodowych komisji w  ...więcej

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie w sprawie informacji o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego
2014-09-29 15:40:23
Link do strony Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie:http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2243 TYTUŁ POBIERZ Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie w sprawie informacji o swoim  ...więcej

Ogłoszenia Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej oraz pełnionych dyżurów.
2014-09-26 13:37:03
TYTUŁ POBIERZ Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2014 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2014 w sprawie pełnionych dyżur&oacut  ...więcej

Wpisanie obywateli RP i UE do rejestru wyborców
2014-09-16 12:33:14
TYTUŁ POBIERZ Wpisanie obywateli RP i UE do rejestru wyborców     ...więcej

Obwieszczenia w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonych siedzibach Komisji Wyborczej
2014-09-08 12:11:22
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej K  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
2014-08-27 16:11:55
TYTUŁ POBIERZ Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia sierpnia 2014 r w sprawie zarz  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10