Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
° Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie
° Zespół Szkół w Ostrówku
° Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
° Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
° Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
° Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Zakład Gospodarki Komunalnej strona główna 

Zakład Gospodarki Komunalnej
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KLEMBOWIE

 

Kierownik - Łukasz Bala

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Tel.: 29 753 88 35

e-mail: zgk@klembow.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 8.00 - 15.00

 

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod numerem telefonu

501 028 873

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wpłat za wodę i ścieki:

Bank Pekao SA  53 1240 6074 1111 0000 4989 2501

Numery telefonów ZGK w Klembowie

     Imię i nazwisko                    Nr pokoju                      Adres e-mail                            Nr telefonu 
Księgowość    
Agnieszka Ćwilińska                  - (parter)                a.cwilinska@klembow.pl               29 753 88 32
    Administracja i finanse (faktury, umowy, odczyty liczników)
Magdalena Rzewuska                - (parter)                m.rzewuska@klembow.pl             29 753 88 33
Lidia Krysik                                - (parter)                   l.krysik@klembow.pl                  29 753 88 34
Kierownik    
Łukasz Bala                               - (parter)                      zgk@klembow.pl                     29 753 88 35
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-15 08:23:26 Informację zaktualizowano 2019-05-17 11:40:11, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:59:54 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:30:39, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 15:35:36 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:30:33, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku