Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) strona główna 

Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
 

STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czynny w godzinach pracy urzęduRenata Baran

Parter - pokój nr 3

Zadzwoń (29) 753-88-04 Napisz ewidencja@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) należy:

  1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
  2. prowadzenie rejestru wyborców i jego bieżąca aktualizacja,
  3. przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów,
  4. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń,
  5. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
  6. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. archiwizowanie dokumentacji,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 15:50:42 Informację zaktualizowano 2020-02-28 10:59:00, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku