Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
° Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie
° Zespół Szkół w Ostrówku
° Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
° Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
° Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
° Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLEMBOWIE

Kierownik - Agnieszka Gietka - Barańska

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

www.gops.klembow.pl

Tel.: 29 777 92 40

E-mail: gops@klembow.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 8.00 - 15.00

(dzień wewnętrzny)

 

Numery telefonów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

 

     Imię i nazwisko                                  Adres e-mail                                  Nr telefonu 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze (500+)

   Anna Krawczyk                              a.krawczyk@klembow.pl                           29 753 88 21

   Marta Michalik                             m.michalika@klembow.pl                          29 753 88 21

   Marzena Stryjek                            m.stryjek@klembow.pl                              29 753 88 25

        Karta dużej rodziny

  Ewelina Kurek                                    e.kurek@klembow.pl                             29 753 88 22

 Pracownicy socjalni 

 Hanna Cudna                                 h.cudna@klembow.pl                                 29 753 88 23
    Pracownicy socjalni, Asystent rodziny

Danuta Gudalewicz                       d.gudalewicz@klembow.pl                        29 753 88 24

Ewa Witkowska                              e.witkowska@klembow.pl                         29 753 88 24

Dorota Michniewicz-Stryjek        d.michniewicz@klembow.pl                     29 753 88 24

Kierownik
 Agnieszka Gietka - Barańska            a.gietka@klembow.pl                          29 753 88 26
Księgowość

Małgorzata Borczyńska                 m.borczynska@klembow.pl                     29 753 88 27

Magdalena Wojdyna                        m.wojdyna@klembow.pl                         29 753 88 22

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 14:11:29 Informację zaktualizowano 2019-05-17 11:20:01, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 16:01:52 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:31:00, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Klembów za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
5 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 15:38:45 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:30:54, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku