Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 strona główna 
Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów
2011-09-29 14:39:16
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie nie zameldowany w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 04.10.2011 r. może być d  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
2011-09-01 11:56:06
Ogłoszenie Informuję pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o stałych miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
2011-09-01 11:48:42
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o stałych miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne.
2011-09-01 11:48:00
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych   ...więcej

Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011-09-01 11:41:53
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.     ...więcej

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
2011-08-22 09:35:52
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.     ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 9 października 2011 r.
2011-08-22 09:32:44
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzi  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7