Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
° Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie
° Zespół Szkół w Ostrówku
° Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
° Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
° Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
° Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminna Biblioteka Publiczna strona główna 

Gminna Biblioteka Publiczna
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie

Dyrektor - Agnieszka Nowicka

ul. Gen. Fr Żymirskiego 1a (pawilon przy stacji PKP)

05-205 Klembów

www.biblioteka.klembow.pl

Tel. 29 753 88 40

e-mail: biblioteka@klembow.pl

Godziny pracy

poniedziałek 11.00 - 19.00
wtorek 10.00 - 18.00
środa 10.00 - 18.00
czwartek 10.00 - 18.00
piątek 8.00 - 16.00

Filia Biblioteki w Woli Rasztowskiej

ul. Osiedlowa 3 m 2
05-205 Klembów

Godziny pracy

Poniedziałek 11.00 – 19.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 17.00

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 11:12:36 Informację zaktualizowano 2019-05-17 11:17:05, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 13:39:17, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 09:25:14 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:38:58, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku