Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2021 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.j./59/2021 wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.I./74/2021 opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2021 Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.e./344/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2020 rok Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.2.b/57/2021 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Klembów pożyczki długoterminowej w kwocie 2.520.000,00 zł Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.d./226/2021 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji o przebiegi wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2021 roku. Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-05 12:04:55 Informację zaktualizowano 2021-10-04 11:56:36, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2020 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.200.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2019 rok Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.64.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2020 Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.445.2020 w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2021-2028 Naci¶nij aby pobrac
Naciśnij aby pobrać
SO.Wa.446.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na 2021 rok Naci¶nij aby pobrac
Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:14:39 Informację zaktualizowano 2020-12-15 21:09:25, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2019 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
SO.Wa.0021.51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2019 Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.136.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.395.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2020-2028. Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.396.2019 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na rok 2020
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na rok 2020
Naci¶nij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 09:49:52 Informację zaktualizowano 2019-12-13 12:49:05, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2018 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.60.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.61.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.138.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.474.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembóprojekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrac
Wa.475.2018 w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 11:27:12 Informację zaktualizowano 2018-12-21 11:46:20, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
listopad 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.358.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.359.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 15:27:03, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
wrzesień 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.280.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2017r. Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 12:36:10, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
kwiecień 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.120.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 13:57:31, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
styczeń 2017 rok

 

.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.9.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.10.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrac
2.10.2017 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Naciśnij aby pobrac
2.11.2017 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 12:46:20, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z grudnia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa411.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrac
Wa412.2016 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok
Naciśnij aby pobrac
Wa453.2016 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do Uchwały Skłądu Orzekającego z dnia 9 grudnia Nr Wa.412.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 15:33:53, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 08 czerwca 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa215.2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
 
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-18 15:55:43, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa167.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2015 rok Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 10:33:18, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 15 stycznia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.57.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 09:43:42, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 04 grudnia 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.368.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2016-2023 Naciśnij aby po>
Wa.369.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 10:26:34, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.147.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2014 rok Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 08:39:37, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 17 lutego 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.71.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 11:03:34, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 16 grudnia 2014 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.461.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby po>
Wa.462.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Naciśnij aby po>
 
 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 17:20:30, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.262.2013 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji z wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2013r. Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 08:55:31, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 19 czerwca 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.226.2013 w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów o udzielenie absolutorium Wójtowi Klembowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012 Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 10:24:21, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 22 marca 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.106.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2012 rok Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 10:24:13, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 14 lutego 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.90.2013 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 14:53:07 Informację zaktualizowano 2013-02-20 14:57:38, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 30 listopada 2012 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.351.2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
Wa.352.2012 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2013 rok
Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-18 12:49:13, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 2 lutego 2012 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.69.2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
Wa.70.2011 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 09:18:59, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 12 grudnia 2011 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.425.2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
Wa.426.2011 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok
Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 09:12:40, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 04 marca 2011 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
69/W/11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Gminu Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
70/W/11 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:10:56, wprowadzający: Jarosław Przybysz
wersja do druku