Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń > 2011 strona główna 
Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w km 40+874 z drogą powiatową nr 4334W i dojazdem do cmentarza w m. Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński
2012-01-18 15:17:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w km 40+874 z  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika magazynowego zlokalizowanego w miejscu Nr 2 w Bazie Paliw Nr 5 w Emilianowie wraz z infrastrukturą niezbędna do uruchomienia i eksploatacji, projektowanego na działce nr ew. 94/1 obręb rasztów, gmina Klembów, powiat Wołomiński
2012-01-02 17:09:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika magazynowego zlokalizowanego w miejscu Nr 2 w Ba  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15KV na działkach ew. nr 7125/8 i 299 we wsi Dobczyn w gminie Dobczyn, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2011-12-16 09:30:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15KV na działkach ew. nr 777 i 971 we wsi Klembów w gminie Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2011-12-16 09:19:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii średnie  ...więcej

2011-12-16 09:19:36
  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w km 40+874 z drogą powiatową nr 4334W i dojazdem do cmentarza w m. Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński
2011-09-23 11:23:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 4/POKL/EFS/2011
2011-09-05 14:00:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów poradnictwa prawnego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja inte  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334W ( ul. Gen. Fr. Żymirskiego ) w miejscowości Klembów
2011-09-01 10:35:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334W ( ul. Gen. Fr. Żymirskiego )  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334W ( ul. Gen. Fr. Żymirskiego ) w miejscowości Klembów
2011-08-26 12:25:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 433  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem na odcinku do granicy pasa drogi powiatowej nr 4334W do działki nr ew. 999/4 obręb Klembów w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2011-07-29 14:57:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem na odcinku do gr  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Willowej w Dobczynie gm. Klembów wraz z odwodnieniem na odcinku do granicy pasa drogi powiatowej nr 4337W do granicy działki nr ew. 201/1 obręb Lipinki, gmina Wołomin
2011-07-29 14:55:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4334W w Ostrówku do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 679 obręb Lipka, w miejscowości Lipka gmina Klembów
2011-07-29 14:53:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi   ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem na odcinku do granicy pasa drogi powiatowej nr 4334W do działki nr ew. 999/4 obręb Klembów w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2011-07-28 14:57:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem na odcinku  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu, na zakład do wytwarzania błonnika spożywczego na terenie działek ewid. nr 950/10, 951/4, 952,1 i 952/2 w obrębie Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński
2011-07-27 08:34:25
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu, na zakład do wytwa  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334W ( ul. Gen. Fr. Żymirskiego ) w miejscowości Klembów
2011-07-12 13:50:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4334W w Ostrówku do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 679 obręb Lipka, w miejscowości Lipka gmina Klembów
2011-07-01 14:54:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Willowej w Dobczynie gm. Klembów wraz z odwodnieniem na odcinku do granicy pasa drogi powiatowej nr 4337W do granicy działki nr ew. 201/1 obręb Lipinki, gmina Wołomin
2011-07-01 14:50:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem na odcinku do granicy pasa drogi powiatowej nr 4334W do działki nr ew. 999/4 obręb Klembów w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2011-07-01 14:47:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu, na zakład do wytwarzania błonnika spożywczego na terenie działek ewid. nr 950/10, 951/4, 952,1 i 952/2 w obrębie Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński
2011-06-16 13:45:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu, na zakład do wytwa  ...więcej

KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW
2011-05-27 14:20:33
KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w bieżącym roku po raz czwarty rozpoczął realizację projektu systemowego pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych w  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 39
następne