Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2010 strona główna 
Protokół z wyborów do Rady Gminy Klembów
2010-11-25 11:38:31
TYTUŁ POBIERZ Protokół z wyborów do Rady Gminy Klembów     ...więcej

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klembów
2010-11-25 10:20:41
TYTUŁ POBIERZ Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klembów    ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 4 listopada o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-05 13:23:32
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 4 listopada o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. &nbs  ...więcej

Wpis do Rejestru Wyborców dla wyborców posiadających pobyt czasowy
2010-10-29 09:51:08
INFORMACJAz dnia 29 października 2010 roku. Urząd Gminy w Klembowie informuje, iż osoby powyżej 18 roku życia posiadające pobyt czasowy na terenie Gminy Klembów nie będą ujęte w Rejestrze Wyborców Powyższe osoby powinny złożyć wn  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 12 października w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2010-10-19 11:21:11
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 12 października w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie    ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-09-30 10:22:39
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powi  ...więcej

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych
2010-09-30 10:06:27
TYTUŁ POBIERZ Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września
2010-09-27 14:29:26
TYTUŁ POBIERZ Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwod  ...więcej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
2010-09-27 14:00:37
KOMUNIKATPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art.   ...więcej

Kalendzarz Wyborczy
2010-09-27 13:51:16
TYTUŁ POBIERZ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtó  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 21 września 2010 roku.
2010-09-27 12:17:11
INFORMACJAKOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIEz dnia 21 września 2010 roku. W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje, ż  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11