Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Wybory
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Adresowa Mapa Gminy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: ul.Gen.Fr.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 777 92 40
e-mail: gops@klembow.pl
www: www.gops.klembow.pl
Skrzynka Podawcza
 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 
Adres: ul. Strażacka 8
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 741-03-50
e-mail: gok@klembow.pl
www: www.gok.klembow.pl

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres: ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Parter
tel.: (029) 753-88-35
e-mail: zgk@klembow.pl
www: brak
 

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 
Adres: ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 753-88-30
e-mail: oswiata@klembow.pl
www: brak

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:55:04 Informację zaktualizowano 2017-01-24 08:38:01, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Ośrodek Kultury .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Zakład Gospodarki Komunalnej .  Centrum Usług Wspólnych w Klembowie . 
wersja do druku