Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 r.
2020-07-10 13:32:15
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 r.     ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
2020-07-06 13:33:09
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.     ...więcej

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
2020-07-02 13:04:25
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania      ...więcej

Protokół PKW o wynikach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r.
2020-07-02 12:58:21
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Protokół PKW o wynikach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r.      ...więcej

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r.
2020-06-27 10:27:29
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r.      ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego W Warszawie III z dnia 26 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Warszawie III informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-27 08:08:06
TYTUŁ POBIERZ Postanowienie Komisarza Wyborczego W Warszawie III z dnia 26 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyb  ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-22 20:26:06
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.      ...więcej

Zarzadzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-17 12:33:59
TYTUŁ POBIERZ Zarzadzenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzecz  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego W Warszawie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-17 10:53:47
TYTUŁ POBIERZ Postanowienie Komisarza Wyborczego W Warszawie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 czerwca 2020 r. na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Klembów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-12 12:32:03
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 czerwca 2020 r. na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-10 14:11:47
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania kor  ...więcej

Dyżur Urzędu Gminy Klembów w dniu 12 czerwca.
2020-06-10 10:40:35
W dniu 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Klembowie będzie nieczynny, natomiast w godzinach 800 – 1200 pełniony będzie dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonywanych prz  ...więcej

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zamiaru zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.
2020-06-08 16:27:09
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej     ...więcej

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-05 11:50:20
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 c  ...więcej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2020-06-04 14:28:57
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej      ...więcej


2020-06-04 13:41:26
  ...więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.
2020-05-08 09:57:56
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W zw  ...więcej

Postanowienie Nr 111/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Klembów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-04-27 20:28:03
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Postanowienie Nr 111/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Klembów w wyborach Prezydenta   ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-04-17 10:39:28
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.      ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Klembów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-04-10 15:27:47
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne