Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
° Koordynator ds. dostępności
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu strona główna 

Struktura Organizacyjna Urzędu
 

Wójt Gminy Klembów

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Asystent

ZP

ŚZ

RPF

USC

EL

OR

IG

OC

BOI

RI

GOŚ
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 11:36:55 Informację zaktualizowano 2018-07-25 14:41:47, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Wójt .  Sekretarz .  Skarbnik .  Referat Inwestycji (RI) .  Referat Planowania i Finansów (RPF) .  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) .  Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC) .  Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ) .  Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP) .  Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) .  Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR) .  Stanowisko ds. informatyki (IG) .  Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC .  Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) .  Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI) .  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD) .  Koordynator ds. dostępności . 
wersja do druku