Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
- XXIX
- XXVIII
- XXVII
- XXVI
- III Nadzwyczajna
- XXV
- XXIV
- XXIII
- XXII
- XXI
- XX
- XIX
- XVIII
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
° 2002
° 2000
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia publiczne w trybie PZP powyżej 130 tys. zł netto
Zamówienia publiczne w trybie wewnętrznego regulaminu poniżej 130 tys. zł netto
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro - archiwalne
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro - archiwalne
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania NGO
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Adresowa Mapa Gminy
Ewidencja zabytków
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > 2008 strona główna 

2008
 
 Uchwała Nr XXIX/216/08 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 09:01:25 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:11:38, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIX/215/08 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 09:00:00 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:11:09, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIX/214/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:57:04 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:08:59, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIX/213/08 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:52:24 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:03:24, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIX/212/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:51:42 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:02:32, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/211/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego w wersji pożarniczej JELCZ J-008
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:48:17 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:01:20, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/210/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz warttości jednego punktu dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:47:29 Informację zaktualizowano 2009-02-16 08:00:22, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/209/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostki organizacyjnej Gminy Klembów pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:42:13 Informację zaktualizowano 2009-02-16 07:55:04, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/208/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:38:37 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:53:42, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/207/08 w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:36:53 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:53:09, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/206/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia się w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 08:35:01 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:52:24, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVIII/205/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:53:21 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:51:56, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVII/204/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:50:47 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:49:26, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie określenia wysokości stawe podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:48:57 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:49:02, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVII/202/08 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:47:14 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:48:23, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:46:01 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:47:35, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVI/200/08 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:43:44 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:45:44, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVI/199/08 w sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Klembów na lata 2008-2013
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:38:59 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:45:11, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVI/198/08 w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Fminy Klembów na lata 2008-2013
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:38:03 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:44:37, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVI/197/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:35:44 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:43:48, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXVI/196/08 w sprawie przekazania pisma Pana Wiesława Stańczaka zgodnie z właściwością do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i do Wojewody Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:34:17 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:42:35, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr III/195/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2005 Rady Gminy Klembów z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów na lata 2004-2013

*** Uchwała zmieniona ( Nr XXXIII/177/2005 )

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:33:18 Informację zaktualizowano 2010-02-08 15:46:23, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
 Uchwała Nr III/194/08 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:31:53 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:41:26, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr III/193/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekty systemowego pt.: "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:30:58 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:40:49, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:26:03 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:40:17, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/191/08 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Klembów 3-ch działek w miejscowości Klembów w zamian za przekazanie 2-ch działek należących do gminy Klembów w celu wyprostowania ulicy Łąkowej w Klembowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:25:08 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:39:50, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/190/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:21:08 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:39:21, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI-142-08 Rady Gminy Klembów z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:19:32 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:38:54, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:18:16 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:37:57, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłat targowych i ich poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:16:51 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:35:35, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:14:25 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:31:04, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXV/185/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:12:09 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:30:12, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Klembów na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:07:52 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:10:13, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Roszczep w gminie Klembów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:01:53 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:06:28, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:00:02 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:05:54, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusze w gminie Klembów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 13:57:30 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:05:17, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kraszew - z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:38:35 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:04:20, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:36:33 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:02:57, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Rasztowska w gminie Klembów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:33:20 Informację zaktualizowano 2009-03-24 09:00:13, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Roszczep ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:26:55 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:36:40, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:23:57 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:35:44, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusze ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:21:31 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:35:10, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/174/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:16:55 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:34:42, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/173/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kruszew z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:12:22 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:34:07, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/172/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Rasztowska ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:09:47 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:33:41, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/171/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Klembowie za 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:07:57 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:33:11, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/170/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzęty specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz modernizację oddziałów szpitalnych
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:06:39 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:32:28, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/169/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup specjalistycznego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:05:20 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:31:51, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/168/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 11:01:53 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:30:39, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIV/167/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:58:48 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:28:39, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIII/166/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:57:31 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:28:13, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIII/165/08 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:56:41 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:27:40, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIII/164/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Klembów gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:55:54 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:27:12, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIII/163/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:54:55 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:26:41, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXIII/162/08 w sprawie podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:54:19 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:26:14, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXII/161/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:51:05 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:25:19, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 

Uchwała Nr XXII/160/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok 2007

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:50:16 Informację zaktualizowano 2009-10-26 15:11:27, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
 Uchwała Nr XXII/159/08 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt. "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:49:12 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:24:31, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXII/158/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:46:54 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:24:00, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXII/157/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:46:15 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:23:30, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXII/156/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/139/08 Rady Gminy Klembów z dmia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:40:11 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:22:32, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/155/08 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Stary Kraszew w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:38:18 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:21:41, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/154/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:37:24 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:21:13, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/153/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:36:18 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:20:41, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/152/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:35:22 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:20:12, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/151/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:34:20 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:19:34, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/150/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:33:36 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:19:02, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/149/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:32:41 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:18:18, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:31:54 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:17:18, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stiki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:31:11 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:16:19, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:30:13 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:15:47, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Nowy Kraszew gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:29:23 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:07:31, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:28:26 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:06:36, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 10:27:21 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:05:54, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:39:03 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:04:48, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/141/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi kobiet w wieku 40 lat i powyżej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:37:04 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:03:30, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/140/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na dofinansowanie kosztów budowy nawierzchni ul. Słonecznej w Lipinkach
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:35:42 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:02:57, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/139/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:34:44 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:02:32, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/138/08 w sprawie przekazania skargi
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:32:22 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:00:36, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XXI/137/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:30:37 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:59:31, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/136/08 w sprawie przystąpienia do lokalnej Grupy Działania "Równina Wołomińska"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:29:25 Informację zaktualizowano 2015-12-17 11:05:35, wprowadzający: Jarosław Przybysz
 
 Uchwała Nr XX/135/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:28:06 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:58:20, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/134/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krusze w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:26:45 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:57:50, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/133/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/90/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:25:12 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:57:13, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/132/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/89/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:22:35 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:56:44, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/131/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/88/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Roszczep w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:19:53 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:56:10, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/130/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji komórki organizacyjnej Zakładu Opieki Ambulatoryjnej z Podstawową Opieką Zdrowotną w Woli Rasztowskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:18:07 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:55:17, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XX/129/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:16:35 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:54:04, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:15:28 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:53:33, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:14:22 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:51:56, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:13:25 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:51:15, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/125/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:12:30 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:50:47, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/124/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:11:14 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:50:07, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/123/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/156/2004 Rady Gminy w Klembowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:09:49 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:49:38, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XIX/122/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/91/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska w gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 09:07:20 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:49:09, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/121/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:43:20 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:48:39, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/120/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:42:32 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:48:02, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/119/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:41:38 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:47:19, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/118/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:40:39 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:46:36, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/117/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:39:34 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:46:10, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:38:25 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:45:36, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:37:30 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:44:20, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/114/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:35:40 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:41:56, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/113/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:34:28 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:38:49, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/112/08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:33:34 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:31:45, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/111/08 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Klembów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:32:05 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:23:22, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/110/08 w sprawie ustalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2008 rok"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 15:30:01 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:17:12, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz
 
 Uchwała Nr XVIII/109/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 14:49:42 Informację zaktualizowano 2009-02-13 11:12:41, wprowadzający: Zbigniew Butrymowicz

Zobacz:
 XXIX .  XXVIII .  XXVII .  XXVI .  III Nadzwyczajna .  XXV .  XXIV .  XXIII .  XXII .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII . 
wersja do druku