Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
° Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie
° Zespół Szkół w Ostrówku
° Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
° Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
° Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
° Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Centrum Usług Wspólnych w Klembowie strona główna 

Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE

Dyrektor - Katarzyna Mocarska
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów

Zadzwoń 29 753 88 30

Napisz: oswiata@klembow.pl

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00

Numery telefonów CUW w Klembowie
Imię i nazwiskoNr pokojuAdres e-mailNr telefonu
Inspektor do spraw płac i pracowniczych
Anna Rosa - (piętro) a.rosa@klembow.pl 29 753 88 28
Główna księgowa
Monika Rosłon - (piętro) m.roslon@klembow.pl 29 753 88 29
Dyrektor
Katarzyna Mocarska - (piętro) k.mocarska@klembow.pl 29 753 88 30
Inspektor do spraw księgowości i finansów
Marta Bralewska - (piętro) m.bralewska@klembow.pl 29 753 88 31

 

 

Zadania CUW w Klembowie

 1. Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Klembów obejmują:
  1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów,
  2. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne,
  3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  5. opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
  6. koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  7. przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
  8. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
  9. wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
  10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych,
 2. Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
  2. rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
  3. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
 3. Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:
  1. zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
  3. planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  4. opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
 4. Zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stanowią podstawową działalność Centrum. Zakres działania Centrum obejmować może również inne działania wynikające z przepisów prawa i potrzeb jednostek obsługiwanych.
 5. W ramach wspólnej obsługi, Centrum wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 10:02:23 Informację zaktualizowano 2019-09-01 09:28:06, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 13:30:02, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 09:45:56 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:29:43, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku