Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
° 2020
- Postępowania
- Rejestr spraw
° 2019
° 2018
° Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
° Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (klauzula RODO)
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja Publiczna > 2020 > Postępowania strona główna 
ZP.1431.34.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 27/3 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie??
2020-04-22 16:00:20
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.34.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 27/3 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.33.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 27/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-22 16:00:07
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.33.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 27/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.32.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 26/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-22 15:59:55
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.32.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 26/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.31.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 25/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-22 15:59:39
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.31.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 25/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.30.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 24/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-22 15:58:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.30.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 24/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie?   ...więcej

ZP.1431.29.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 21/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-17 12:50:01
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.29.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 21/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.28.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 19/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealizowana, w jakiej dacie?
2020-04-17 12:48:12
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.28.2020 - Wniosek dotyczy: czy gmina przejęła na własność nieruchomość o nr ew. 19/1 we wsi Wola Rasztowska pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wyszkowskiej, w jakiej dacie? i czy inwestycja ta została zrealiz  ...więcej

ZP.1431.26.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy podpisanej ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach
2020-04-06 14:12:08
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.26.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie realizacji umowy podpisanej ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.25.2020 - Wniosek dotyczy: informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019
2020-04-06 14:07:09
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.25.2020 - Wniosek dotyczy: informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019 Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.24.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o zwierzętach aktualnie przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach należących do Gminy
2020-04-03 10:06:25
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.24.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o zwierzętach aktualnie przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach należących do Gminy Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.23.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na terenie Gminy Klembów
2020-04-03 10:05:32
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.23.2020 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na terenie Gminy Klembów Informacja o sposobie rozpatrzenia   ...więcej

ZP.1431.22.2020 - Wniosek dotyczy: prośby o udzielenie informacji w zakresie planowania tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
2020-03-26 15:14:18
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.22.2020 - Wniosek dotyczy: prośby o udzielenie informacji w zakresie planowania tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.21.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 17/3 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 13:56:23
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.21.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 17/3 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.20.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 18/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 13:08:26
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.20.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 18/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.19.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 27/5 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 13:08:02
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.19.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 27/5 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.18.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 27/3 położona w obrębie Wola Rasztowska?
2020-03-25 12:47:38
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.18.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 27/3 położona w obrębie Wola Rasztowska? Informacja o sposobie rozpatrzenia   ...więcej

ZP.1431.17.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 26/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 12:47:18
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.17.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 26/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.16.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 25/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 12:47:03
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.16.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 25/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.15.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 22/8 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 12:46:41
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.15.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 22/8 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

ZP.1431.14.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 24/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów?
2020-03-25 12:46:15
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.14.2020 - Wniosek dotyczy: czy, a jeśli tak to w jakiej dacie i pod jakim numerem ewidencyjnym nieruchomość o nr ew. 24/1 położona w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów? Informacja o sposobie ro  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 133
poprzednie     następne