Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.6740.14.20.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński"
2020-08-11 14:43:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.67  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 21pz/2020 znak: WAB.6740.14.17.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w tym odc. zachodniego o dł. 474,15 m oraz odc. wschodniego o dł. 170,50 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński"
2020-08-11 13:44:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 21pz/2020 znak: WAB.67  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.07.2020 r.
2020-08-06 09:24:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.07.2020 r.      ...więcej

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie sygn. akt. I Ns 847/18 w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości działki ew. 763 w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2020-08-06 09:21:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie sygn. akt. I Ns 847/18 w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości działki ew. 763 w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.     ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji odmawiającej zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/SPEC/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2020-08-06 07:53:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji odmawiającej zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/SPEC/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. &n  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce 33/1 obręb Kraszew Stary.
2020-08-04 13:02:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce 33/1 obręb Kraszew Star  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek Pani Grażyny Urban, działającej w imieniu Gminy Klembów dla inwestycji dotyczącej ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek.
2020-08-04 13:01:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek Pani Grażyny Urban, działającej w imieniu Gminy Klembów dla inwestycji dotyczącej ul. Leśnej w miejscowości   ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej wraz z drenażem na działce 57/8 obręb Pasek.
2020-08-04 12:59:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej wraz z drenażem na działce 57/8 obręb Pase  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce 331/10; 331/11 obręb Dobczyn.
2020-08-04 12:58:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek osoby fizycznej na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce 331/10; 331/11 obręb Do  ...więcej

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek pełnomocnika Powiatu Wołomińskiego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych część dróg powiatowych w miejscowości Kraszew Stary.
2020-08-04 12:57:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnego na wniosek pełnomocnika Powiatu Wołomińskiego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych po  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 lipca 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 16pz/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Giedroyć na odcinku od ul. Leśnej do wysokości dz. 466/11 w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów".
2020-08-04 08:01:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 lipca 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 16pz/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gmi  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 r. dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 17pz/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów".
2020-08-04 07:58:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 r. dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 17pz/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych:   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-07-28 11:33:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z 21 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji zespołu magazynowo- usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno- administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/8, 15/1, 16/1, 15/2, 16/2, 15/3, 16/3, 15/4, 16/4, 15/5, 16/5, 15/6, 16/6, 15/7, 16/7,17,18,19,20,22,23/2, 24/2, 25/2, 26, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/10, 31/4, 32/2 obręb Emilianów, gm. Radzymin pow. Wołomiński woj. mazowieckie
2020-07-28 11:25:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z 21 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji zespołu magazynowo- usługowo-pro  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.
2020-07-17 13:16:25
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 8 lipca 2020 r. postanowienia nr 13/2020 dot. oczywistej omyłki w decyzji nr 342/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.
2020-07-17 13:08:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 8 lipca 2020 r. postanowienia nr 13/2020 dot. oczywistej omyłki w decyzji nr 342/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.     ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 167/2 (o pow. 0.0014 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 167/1 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów.
2020-07-16 10:40:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 211/3 (o pow. 0.0010 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 211 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów.
2020-07-16 10:33:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu W  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 14 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 23 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.15.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Klembów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-07-09 10:22:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 14 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 23  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji nr 178/2020 tj. pozwolenie wodnoprawne.
2020-07-03 09:07:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji nr 178/2020 tj. pozwolenie wodnoprawne.      ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 100
poprzednie     następne