Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 

Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w
dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła
Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak:
WAB.6740.14.20.2020, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa
dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul.
Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy
Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm.
Klembów, pow. wołomiński" 
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.6740.14.20.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński" Naciśnij aby pobrać
 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:43:55, wprowadzający: Grzegorz Adamski

Zobacz:
 2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
wersja do druku
« powrót