Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 

Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość, która z mocy prawa stała się
własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą
decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego
znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca
2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95
m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina
Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o
operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna nr 211/3 (o pow. 0.0010 ha)
pochodzącą z podziału działki ew. nr 211 z
obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów. 
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 211/3 (o pow. 0.0010 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 211 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów. Naci¶nij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 10:33:03 Informację zaktualizowano 2020-07-16 10:42:41, wprowadzający: Marcin Sawicki

Zobacz:
 2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
wersja do druku
« powrót